naša poslovna filozofija

Ono što dobiješ ostvarujući svoje ciljeve nije tako važno kao ono što postaneš ostvarujući svoje ciljeve.

Godinama proizvodimo kvalitetne objekte ne da bismo dobili više novca već da bismo učinili druge srećnim jer sreća drugih je uslov da bismo i Mi bili srećni.

Naša poslovna filozofije se zasniva na sreći.

srećnan kupac + srećan radnik = Jela komerc.

Naša misija

Naša misija jeste zaokružen proces proizvodnje, angažovanje stručnih kadrova, povećanje broja zadovoljnih zapošljenih i srećan svaki kupac. Jedini u regionu posedujemo kompletnu proizvodnju - od drveta iz trupca, preko sušenja rezane građe, pa sve do njihove obrade i ugradnje u objekte.

Naš zajednički zadatak jeste garancija kvaliteta objekata koji će ispunjavati najveće svjetske standarde a sve u cilju da se kupci osjećaju sigurno, prijatno i srećno u novim montenegro brvnarama.

Čime se bavimo ?

Jela komerc proizvodi "Montenegro brvnare".

Montenegro brvnara je slobodno stojeći statički objekat po sistemu montažnih objekata na unaprijed pripremljenoj površini.

Proizvodimo brvnare kao objekti stalnog stanovanja, vikend objekti, ugostiteljski objekti (restorani, plažni barovi, plažni namještaj, moteli, bungalovi), letnjikovci, objekti posebne namjene na graničnim prelazima, objekti za poljoprivredu i privedu.

Jela Komerc

Jela Komerc d.o.o. je osnovano kao privatno preduzeće 12.09.1991.godine koje je naslijedilo porodičnu tradiciju samostalne zanatske radnje za primarnu i finalnu preradu drveta pod nazivom "samostalna stolarska radnja Jela" osnovane marta 1985. godine čiji je osnivač Nazif Dedeić. Osnivački kapital preduzća Jela komerc d.o.o. je u potpunosti privatni kapital. Preduzeće u svom sastavu ima sledeće proizvodne kapacitete i to: 1. Pogon za primarnu preradu drveta, pilana na površini od 1.100 m2, 2. Pogon za finalnu preradu drveta na površini od 1.200 m2, 3. Sušara za sušenje drveta kapaciteta 150 m3.

Proizvodni pogoni su opremljeni savremenom tehnološkom opremom, odnosno mašinskim parkom zavidnih tehničko-tehnoloških karakteristika domaće i strane proizvodnje. Preduzeće raspoliaže sa kvalitetnim stručnim kadrom, kvalifikovanom i visoko kvalifikovanom radnom snagom kao i visokostručnim saradnicima koji rade na dizajniranju, usavršavanju i inoviranju proizvoda.