MONTENEGRO BRVNARE

  Image Image Image Image  

Proizvod MONTENEGRO BRVNARA je jedinstven proizvod sa prostora Srbije i Crne Gore. To su MONTENEGRO BRVNARE koje se mogu koristiti kao objekti stalnog stanovanja, kao vikend objekti, kao objekti turističko ugostiteljske namjene (restorani, moteli), planinarski domovi, objekti za različite javne upotrebe namjene itd.

MONTENEGRO BRVNARE se rade u različitim horizontalnim gabaritima i uglavnom sa prizemljem i potkrovljem ili pak punom spratnom visinom.

MONTENEGRO BRVNARE se rade kao slobodno stojeći statički stabilan objekat po sistemu montažnih objekata na unaprijed pripremljenu soklu. Elementi brvnara se unizuju sa ugaonim uklještenjem odnosno ukrštaju u formi ćerta.